Nördigt

  • Diverse,  Folklore,  Nördigt,  Skriftligt

    Cthulu vaknar

    “The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.” – H. P. Lovecraft. Tänk att ägna ett helt liv åt att skriva berättelser och kosmiska myter som ingen i omgivningen bryr sig om. En vilja att skapa ett fiktivt universum – välgrundat, men samtidigt öppet för tolkning och modifikationer. För att sedan få alltsammans avfärdat till genren pulp fiction, eller kiosklitteratur, som vi skulle säga på svenska. Detta var verkligheten för H.P. Lovecraft och hans berättelser om the Great Old Ones. Lovecraft skrev novellen Cthulu vaknar för nästan hundra år sedan, men det skulle dröja ända till 1970-talet innan hans verk…

  • Folklore,  Historiskt,  Nördigt,  Skriftligt

    Den gamla svenska bondepraktikan

    Fromme läsare, köp nu mig,Mycket förstånd, lär jag dig,Bonde-Praktika är mitt namn,Läs mig, det länder dig till gagn,Det hela årets lopp vill jag dig lära,Hwarefter du dig skall regera. Så står det på framsidan av den gamla svenska bondepraktikan. En bok, eller snarare ett antal böcker, som jag länge har velat ha i min ägo. Folklore och svunna tiders insikter – det vi idag skulle kalla skrock, har alltid fascinerat mig. Jag tror att beprövad erfarenhet och det vi idag kallar empirism går lite hand i hand; att testa något och få samma utfall är väl egentligen samma sak som att över generationer samla på sig erfarenheter.Dock skulle bondepraktikan kanske…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.